Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Jonatan Murcia (1001 disseny web) l’informa que les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, que serà processat exclusivament per la finalitat de donar-li un servei adequat i conforme a les seves demandes. Tanmateix i de conformitat amb la llei, en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, de les seves dades previstos a la Llei, dirigint un correu electrònics a hola@1001dissenyweb.com.

Confidencialitat de la informació lliurada: Els textos, dades, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital facilitats a través de 1001dissenyweb.com a Jonatan Murcia, seran utilitzats amb la única finalitat de prestar el servei de comunicació descrit segons pressupost. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial de la informació lliurada a persones alienes a 1001dissenyweb.com ha de tenir el consentiment exprès del seu propietari legal.

L’ús de qualsevol dels serveis oferts des del lloc https://1001dissenyweb.com implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.